حدود قیمت:

نمایش:
مرتب سازی بر اساس:
خوراک جوجه کباب

300 گرم شنیسل سینه مرغ

69,500 تومان
خوراک جوجه کباب فسنجانی

220 گرم ران جوجه به همراه رب انار گردو

73,500 تومان
خوراک جوجه ویژه

600 گرم مغز ران جوجه

79,500 تومان
خوراک شیشلیک ویژه

500 گرم راسته گوسفندی

197,500 تومان
خوراک کباب بختیاری

220 گرم مرغ و گوساله

93,500 تومان
خوراک کباب برگ گوسفندی

220 گرم راسته گوسفندی

179,500 تومان
خوراک کباب برگ ویژه

350 گرم فیله گوساله

191,500 تومان
خوراک کباب بره گوسفندی

220 گرم راسته گوسفندی

185,500 تومان
خوراک کباب ترش

220 گرم فیله گوساله به همراه رب انار و گردو

185,500 تومان
خوراک کباب سلطانی گوسفندی

220 گرم راسته گوسفندی

100 گرم گوسفند و گوساله

211,500 تومان
خوراک کباب کوبیده

240 گرم گوسفند و گوساله

64,500 تومان
کته چنجه گوسفندی

220 گرم فیله گوسفندی

189,500 تومان
کته کباب کوبیده

240 گرم گوسفند و گوساله

89,500 تومان