باقالی پلو
30,500 تومان
باقالی قاتق
39,500 تومان
بشقاب میکس

میرزا قاسمی، باقالی قاتوق، کشک بادمجان

45,500 تومان
پلو دیگی باقالی پلو با گوشت

200 گرم گوشت گوساله

115,500 تومان
پلو دیگی باقالی پلو با مرغ

350 گرم ران مرغ

105,500 تومان
پلو دیگی گوشت و بادمجان

200 گرم گوشت گوساله و بادمجان

115,500 تومان
پلو دیگی مرغ و بادمجان

350 گرم ران مرغ و بادمجان

105,500 تومان
چلو کره
21,500 تومان
خوراک اردک با فسنجان

1200 گرم اردک با سس فسنجان شیرین

215,500 تومان
خوراک اردک ترش ناردون

1200 گرم اردک

197,500 تومان
خوراک اکبرجوجه

500 گرم جوجه سرخی با کره

63,500 تومان
خوراک بادمجان ناردونی

گوجه سرخی و بادمجان ناردونی

39,500 تومان